Land Benämning Ans. nr. Patent nr.  Status
Australien Ljusskylt 2011283241 2011283241 Godkänt
Australien Tillverkningsmetod – Ljusskylt 2014203472 2014203472 Godkänt
EP Skylt och skyltupphängningsanordning 13859439.5 Under behandling – svaromål inlämnat juli 2017
EP Modulär ljusskylt 16765343.5 Under behandling – Frist för besvarande av utlåtande från EPO: 30 april 2019
EP Ljusskylt 11812850.3 Under behandling – svaromål inlämnat februari 2018
EP Ljusskylt 95/KOLNP/2013 Under behandling – granskning begärd juli 2014
EP Ljusskylt 2013-521738 5946450 Godkänt
Frankrike Anordning för alternativ montering av genomlyst… 12846294.2 2773902 Godkänt
Kanada Ljusskylt 2805234 Under behandling – svaromål inlämnat oktober 2018
Kina Ljusskylt 201180036634.7 ZL201180036634.7 Godkänt
Kina Ljusskylt 201510169122.8 ZL201510169122.8 Godkänt
Storbritannien Anordning för alternativ montering av genomlyst… 12846294.2 2773902 Godkänt
Sverige Skylt och skyltupphängningsanordning 1251354-5 1251354-5 Godkänt
Sverige Modulär ljusskylt 1500142-3 1500142-3 Godkänt
Sverige Ljusskylt 1050834-9 1050834-9 Godkänt
Sverige Anordning för alternativ montering av genomlyst… 1151016-1 1151016-1 Godkänt
Sydkorea Skylt och skyltupphängningsanordning 10-2015-7017310 Under behandling – granskning begärd november 2018
Tyskland Anordning för alternativ montering av genomlyst… 12846294.2 2773902 Godkänt
USA Skylt och skyltupphängningsanordning 14/647854 9396672 Godkänt
USA Modulär ljusskylt 15/558475 Under behandling – Frist för att besvara föreläggande: 1 februari 2019
USA Ljusskylt 13/812565 9123267 Godkänt
USA Ljusskylt 14/666587 9478154 Godkänt