Montering av AREsigns

Tack vare sin extremt låga vikt är AREsigns betydligt enklare att hantera och montera. Dessutom krävs inga komplicerade fasadkonstruktioner för att montera skylten, vilket innebär minimala ingrepp i fasaden.