Miljömedvetenhet

AREsigns ljusskyltar kräver endast 10-30% av energianvändningen vid tillverkning jämfört med en traditionell skylt. Genom att erbjuda samma funktioner som traditionella skyltar men med nya effekter och en långt mer miljövänlig tillverkningsteknik vill AREsigns uppnå ökad miljömedvetenhet i skyltbranschen.

Ledande i branschen

AREsigns arbete för att minska materialanvändningen i ljusskyltar ligger i linje med prioriteringsordningen av avfall. Prioriteringsordningen innebär att avfall i första hand ska förebyggas, i andra hand återanvändas och i tredje hand materialåtervinnas. Trots att återvinning återför resurser kompenserar det endast för en liten del av resursförbrukningen som uppstår vid nyproduktion. Därmed har förebyggande avfall högsta prioritet – vilket ligger i linje med AREsigns produktidé. Med AREsigns konstruktion minskas materialåtgången och energianvändningen med 70-90%.

 

Jämförelse

En jämförelse av materialanvändningen i en traditionell ljusskylt och en skylt i AREsigns teknik visar t.ex. att det går åt 19,2kg mer aluminium i en traditionell skylt.

 

Materialåtgång, ljuslåda 3×1 m

ARE Panel med stål: 12,1 kg
6 kg polykarbonat
0,8 kg polystyren
5,3 kg stål

ARE Panel med aluminium: 10,7 kg
6,6 kg polykarbonat
0,8 kg polystyren
3,3 kg aluminium

Traditionell låda: 36,3 kg
13,8 kg polymetylakrylat
22,5 kg aluminium