AREsigns – För en hållbarare skyltvärld

Hållbarare

AREsigns tillverkas av polykarbonat, samma okrossbara plast som används i bland annat flygplansfönster. Det gör skyltarna otroligt hållbara och väderbeständiga.

Säkrare och skonsammare

Tack vare sin extremt låga vikt är AREsigns betydligt enklare att hantera och montera. Dessutom krävs inga komplicerade fasad-konstruktioner för att hålla uppe skylten, vilket innebär minimala ingrepp i fasaden.

Lättare

AREsigns väger ca 10-30% av en traditionell ljusskylt, vilket underlättar för montörerna och är till stor fördel för fastighetsägarna.

Tätare

AREsigns skyltar är täta, vilket gör att de håller sig rena invändigt. Det gör i sin tur att de bibehåller ett bra ljus under ännu längre tid.

Miljövänligare

Det krävs mycket mindre material för att tillverka AREsigns, jämfört med traditionella ljusskyltar. Framförallt kan vi minska användningen av den energikrävande metallen aluminium.

Svensk tillverkning

AREsigns tillverkas i Sverige, på en fabrik i Örebro. Närmare bestämt på Johansdalsvägen 8.