november 20, 2018

Miljö

Produkter

AREsigns tillverkar ultralätta ljusskyltar som endast kräver 10-30% av energitillverkningen av en traditionell skylt. Genom att erbjuda samma funktioner som traditionella skyltar men med nya effekter och en långt mer miljövänlig tillverkningsteknik vill AREsigns uppnå ökad miljömedvetenhet i skyltbranschen.

Prioriteringsordningen

AREsigns arbete för att minska materialanvändningen i ljusskyltar ligger i linje med den prioriteringsordning av avfall som finns i Sverige. Prioriteringsordningen innebär att avfall i första hand ska förebyggas, i andra hand återanvändas och i tredje hand materialåtervinnas, och så vidare. Trots att återvinning återför resurser kompenserar det endast för en liten del av resursförbrukningen som uppstår vid nyproduktion. Därmed har förebyggande av avfall högsta prioritet.

Jämförelse

Materialåtgång, ljuslåda 3×1 m

 

ARE Panel med stål: 12,1 kg
6 kg polykarbonat
0,8 kg polystyren
5,3 kg stål

ARE Panel med aluminium: 10,7 kg
6,6 kg polykarbonat
0,8 kg polystyren
3,3 kg aluminium

Traditionell låda: 36,3 kg
13,8 kg polymetylakrylat
22,5 kg aluminium

 

Läs mer