Miljö

Miljö

 

Produkter

AREsigns tillverkar ultralätta ljusskyltar som endast kräver 10-30% av energitillverkningen av en traditionell skylt. Genom att erbjuda samma funktioner som traditionella skyltar men med nya effekter och en långt mer miljövänlig tillverkningsteknik vill vi uppnå ökad miljömedvetenhet i skyltbranschen.

 

Minskad materialåtgång ger ett mer miljövänligt alternativ

Jämförelse: Materialåtgång, ljuslåda 3×1 m

ARE Panel med stå:                 12,1 kg
6 kg polykarbonat
0,8 kg polystyren
5,3 kg stål

ARE Panel med aluminium:      10,7 kg
6,6 kg polykarbonat
0,8 kg polystyren
3,3 kg aluminium

Traditionell låda:                         36,3 kg
13,8 kg polymetylakrylat
22,5 kg aluminium

 

Utdrag ur miljöanalysen

Ur ett miljöperspektiv grundat på de material som ingår i skyltarna så har ARE®signs låda med stål minst miljöpåverkan. ARE®signs låda med aluminium har något högre klimatpåverkan och energianvändning, men fortfarande långt lägre än den traditionella lådan. Detta beror främst på att mängden material är så mycket mindre i ARE®signs skyltar. Stål kräver inte heller samma energianvändning vid tillverkning som aluminium.
Utförd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

 


I AREsigns är inte den energikrävande metallen aluminium nödvändig och därför kan koldioxidutsläppen minska dramatiskt. Miljöanalys utförd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Prioriteringsordningen

AREsigns arbete för att minska materialanvändningen i ljusskyltar ligger i linje med den prioriteringsordning av avfall som finns i Sverige. Prioriteringsordningen innebär att avfall i första hand ska förebyggas, i andra hand återanvändas och i tredje hand materialåtervinnas, och så vidare. Trots att återvinning återför resurser kompenserar det endast för en liten del av resursförbrukningen som uppstår vid nyproduktion. Därmed har förebyggande av avfall högsta prioritet.